بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر ببرید

در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروههای مختلف تئاتر تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم ۶۰ نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی